سوالات سالت
سالت یک توکن است که در سال ۲۰۱۸ بر بستر بلاک‌چین اتریوم ایجاد شده.
سالت با هدف ایجاد یک سامانه اعطای وام با بلاک‌چین ساخته شده.
سالت در انگلیسی به معنای «نمک» است اما در اینجا مخفف عبارت «فناوری استقراض خودکار امن‌شده» (Secured Automated Lending Technology) است.
در حال حاضر ۱۲۰ میلیون توکن سالت وجود دارد که حدود ۶۵ میلیون آن در گردش است.