سوالات راف
راف یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده
۱.۸۴ میلیارد توکن راف وجود دارد که ۹۲۳ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی این‌ارز http://ruffchain.com می‌باشد.