سوالات روبی‌کوین
روبی‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۵ میلیون روبی‌کوین در گردش است.
سایت رسمی روبی‌کوین http://www.rubycoin.org می‌باشد.