سوالات ری‌استارت انرژی
ری‌استارت انرژی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۴۸۵ میلیون ری‌استارت انرژی وجود دارد که در حال حاضر ۴۲۲ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی ری‌استارت انرژی https://restartenergy.io می‌باشد.