سوالات ردکوین
ردکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
جاناتان پتناد (Jonathan Patenaude).
در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیارد کوین ردکوین در گردش است.
سایت رسمی ردکوین http://www.reddcoin.com می‌باشد.