سوالات رد
رد یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۲۰۰ میلیون رد وجود دارد که هم‌اکنون ۱۳۰ میلیون آن در گردش است.