سوالات ربل
ربل یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۳۲۶ میلیون ربل وجود دارد که هم‌اکنون ۱۷۱ میلیون آن در گردش است.