سوالات ریل‌چین
ریل‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱ میلیارد ریل‌چین وجود دارد که هم‌اکنون ۳۱۵ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی ریل‌چین http://rcfund.org می‌باشد.