سوالات ریدن
ریدن نتورک توکن یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
ریدن در زبان ژاپنی و فرهنگ شینتو به «خدای رعد و برق» گفته می‌شود.
۱۰۰ میلیون توکن ریدن وجود دارد که بیش از ۵۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی ریدن https://raiden.network می‌باشد.