سوالات کوارک‌چین
کوارک‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱۰ میلیارد کوارک‌چین وجود دارد که هم‌اکنون ۸۰۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی کوارک‌چین https://quarkchain.io می‌باشد.