سوالات کوانتوم
کوانتوم یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
239 میلیون توکن کوانتوم وجود دارد که 74 میلیون آن در گردش است.