سوالات کوانتوم
کوانتوم یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده
حداکثر تعداد کوین‌های ممکن حدود ۱۰۰ میلیون است که تاکنون ۸۸ میلیون آن وارد سیستم شده
سایت رسمی کوانتوم https://qtum.org می‌باشد