سوالات پروکسیوس
پروکسیوس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۳۰۰ میلون پروکسیوس وجود دارد که در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی پروکسیوس https://proxeus.com می‌باشد.