سوالات پروچین
پروچین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
100 میلیون پروچین وجود دارد که در حال حاضر ۴۹ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی پروچین https://chain.pro می‌باشد.