سوالات پریزم
پریزم یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۵۷ میلیون پریزم در گردش است.
سایت رسمی پریزم http://en.prizm.club می‌باشد.