سوالات پرایم‌کوین
پرایم‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۵ میلیون پرایم‌کوین در گردش است.
سایت رسمی پرایم‌کوین http://primecoin.io می‌باشد.