سوالات پریمال‌بیس‌توکن
پریمال‌بیس‌توکن یک توکن بر بستر بلاک‌چین ویوز است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۲۵۰ پریمال‌بیس‌توکن در گردش است.
سایت رسمی پریمال‌بیس‌توکن https://primalbase.com می‌باشد.