سوالات پاورلجر
پاورلجر یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
پاورلجر به معنای «دفتر ثبت قدرت» است.
جما گرین (Jemma Green)، دیو مارتین (Dave Martin) و جان بولیچ (John Bulich).
۱ میلیارد حداکثر توکن تعیین‌شده برای پاورلجر است که هم‌اکنون بیش از ۳۷۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی پاورلجر https://powerledger.io می‌باشد.