سوالات پات‌کوین
پات‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
۴۲۰ میلیون پات‌کوین وجود دارد که در حال حاضر ۲۲۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی پات‌کوین http://www.potcoin.com می‌باشد.