سوالات پولی‌سوارم
پولی‌سوارم یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱.۵ میلیون پولی‌سوارم در حال گردش است.
سایت رسمی پولی‌سوارم https://polyswarm.io می‌باشد.