سوالات پولی‌مث
ای‌آن یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
پولی‌مث به معنای «همه‌چیزدان» است و به کسی گفته می‌شود که در علوم مختلف در حد تخصص سررشته داشته باشد.
تره‌ور کورکو (Trevor Koverko) و کریس هوسر (Chris Housser).
حداکثر تعداد توکن تعریف‌شده برای پولی‌مث ۱ میلیارد است که بیش از ۲۷۵ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی پولی‌مث https://www.polymath.network می‌باشد.