سوالات پولیس
پولیس یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۲۵ میلیارد پولیس وجود دارد که هم‌اکنون ۳.۵ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی پولیس https://polispay.org می‌باشد.