سوالات پلی‌کی
پلی‌کی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۱۹ میلیون پلی‌کی وجود دارد که هم‌اکنون ۱۳ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی پلی‌کی https://playkey.io می‌باشد.