سوالات پیوکس
پیوکس یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده
بنیانگذاران پیوکس بیشتر با نام مستعارشان شناخته می‌شوند: سون‌هکس (s3v3n h4cks) و کوین‌سرور (Coin Server) که نام اصلی او جیمز کلی (James Kelly) است.
در حال حاضر بیش از ۲۰۵ میلیون توکم تنکس وجود دارد که بیش از ۱۰۹ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی پیوکس http://www.pivx.org می‌باشد.