سوالات پرل
پرل یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۵ میلیون پرل در گردش است.
سایت رسمی پرل https://pirl.io می‌باشد.