سوالات پیکسیوچین
پیکسیوچین یک توکن بر بستر بلاک‌چین نئو است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۴۲ میلیون پیکسیوچین در گردش است.
سایت رسمی پیکسیوچین https://pikciochain.com می‌باشد.