سوالات فور
فور یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۱۴ میلیون فور وجود دارد که ۴۰۰ هزار واحد از آن در گردش است.
سایت رسمی فور https://phore.io می‌باشد.