سوالات پیشینتوری
پیشینتوری یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۱۰۰ میلیون پیشینتوری وجود دارد که هم‌اکنون ۷۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی پیشینتوری https://patientory.com می‌باشد.