سوالات پاستاکوین
پاستاکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۳۵ میلیون پاستاکوین در گردش است.
سایت رسمی پاستاکوین http://pesetacoin.info می‌باشد.