سوالات پاسکال‌کوین
پاسکال‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۲ میلیون پاسکال‌کوین در گردش است.
سایت رسمی پاسکال‌کوین http://www.pascalcoin.org می‌باشد.