سوالات پارتیکل
پارتیکل یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۹ میلیون پارتیکل وجود دارد که هم‌اکنون ۸ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی پارتیکل http://particl.io می‌باشد.