سوالات پارتو نتورک
پارتو یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۶۰ میلیون پارتو در گردش است.
سایت رسمی پارتو https://pareto.network می‌باشد.