سوالات اوکسی‌کوین
اوکسی‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۱۱ میلیون اوکسی‌کوین در گردش است.
سایت رسمی اوکسی‌کوین https://oxycoin.io می‌باشد.