سوالات اوریجین‌اسپورت
اوریجین‌اسپورت یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۳۰۰ میلیون این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۴۳ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اوریجین‌اسپورت https://www.originsport.io می‌باشد.