سوالات اوراکل‌چین
پریماس یک توکن بر بستر بلاک‌چین بیت‌شرز است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
200 میلیون اوراکل‌چین وجود دارد که 30 میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اوراکل‌چین http://oraclechain.io می‌باشد.