سوالات اومنی
اومنی یک کوین است که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده.
در حال حاضر ۵۶۰ میلیون اومنی در گردش است.
سایت رسمی اومنی http://www.omnilayer.org می‌باشد.