سوالات اومیسی‌گو
تزوس یک توکن است که بر بستر بلاک‌چین اتریوم قرار دارد و در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
جون هاسه‌گاوا و دانی هرین‌سات.
در حال حاضر بیش از ۱۴۰ میلیون توکن اومیسی‌گو وجود دارد.
سایت رسمی اومیسی‌گو https://omg.omise.co می‌باشد.