سوالات اولایو
اولایو یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱۰ میلیارد اولایو وجود دارد که هم‌اکنون ۲۷۷ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اولایو http://www.olivecoin.co می‌باشد.