سوالات اوکی‌کش
اوکی‌کش یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۷۴ میلیون اوکی‌کش در گردش است.
سایت رسمی اوکی‌کش http://okcash.co می‌باشد.