سوالات ان‌اکس‌تی
موناکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده.
خالق ان‌اکس‌تی خود را با نام مستعار «BCNext» معرفی کرده اما هویت واقعی او تاکنون مشخص نیست.
حداکثر کوین‌های ممکن ان‌اکس‌تی ۱ میلیارد است که تقریباً همه آن در گردش است.
سایت رسمی ان‌اکس‌تی https://nxtplatform.org می‌باشد.