سوالات نیمیک
نیمیک یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۳.۳ میلیارد نیمیک وجود دارد که در حال حاضر ۲ میلیارد از آن در گردش است.
سایت رسمی نیمیک https://nimiq.com می‌باشد.