سوالات نکسوس
نکسوس یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر بیش از ۵۸ میلیون نکسوس در گردش است.
سایت رسمی نکسوس http://www.nexusearth.com می‌باشد.