سوالات نیویورک‌کوین
نیویورک‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۳۴ میلیارد نیویورک‌کوین در گردش است.
سایت رسمی نیویورک‌کوین https://nycoin.community می‌باشد.