سوالات نوروتوکن
نوروتوکن یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۹۹ میلیون نوروتوکن وجود دارد که در حال حاضر ۸۱ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی نوروتوکن https://neuromation.io می‌باشد.