سوالات نئو
نئو یک بلاک‌چین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده و توکن آن به همین نام روی آن تبادل می‌شود.
تعداد کل توکن‌های نئو می‌تواند حداکثر ۱۰۰ میلیون باشد که در حال حاضر ۶۵ میلیون آن در دسترس و در گردش است.
به جز خود نئو، بیش از ده توکن روی این بلاک‌چین هستند که مشهورترین آن‌ها انتولوژی است.
دا هونگ‌فی، از پشتازان چینی فناوری بلاک‌چین.
سایت رسمی نئو https://neo.org می‌باشد.