سوالات نم
نم یک بلاک‌چین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده و نام ارز آن XEM است.
NEM مخفف New Economy Movment است به معنای «جنبش نوین اقتصادی».
نم را یک تیم بین‌المللی که بعداً با نام «بنیاد نم» در سنگاپور ثبت شده ساخته‌اند.
تعداد کل کوین‌های موجود آن که در بدو پیدایش شبکه ایجاد شده از ۹ میلیارد، یک عدد کمتر است. یعنی ۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹ توکن.
سایت رسمی نم https://nem.io می‌باشد.