سوالات نبولاس
نبولاس یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
هیترز ژو (Hitters Xu) و رابین ژونگ (Robin Zhong).
در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون نبولاس در گردش است که حداکثر به ۱۰۰ میلیون خواهد رسید.
سایت رسمی نبولاس https://nebulas.io می‌باشد.