سوالات نانو
نانو یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ساخته شده.
کالین لوماهیو (Colin LeMahieu).
حدود ۱۳۳ میلیون کوین نانو می‌تواند وجود داشته‌باشد که تقریباً همه آن در گردش است.
سایت رسمی نانو http://nano.org/en می‌باشد.