سوالات میریاد
میریاد یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱.۶ میلیارد میریاد در حال گردش است.
سایت رسمی میریاد http://myriadcoin.org می‌باشد.