سوالات مورفیوس‌لبز
مورفیوس‌لبز یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۸۰۰ میلیون مورفیوس‌لبز وجود دارد که هم‌اکنون ۱۷۶ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی مورفیوس‌لبز https://token.morpheuslabs.io می‌باشد.